2 x VOLDAG MAATSKAPLIKE WERK POSTE BY CWSA: LUTZVILLE

Aansoeke word ingewag van entoesiastiese gekwalifiseerde Maatskaplike Werker wat by die Suid Afrikaanse Raad vir Maatskaplike Diens Professies geregisteer is asook oor ‘n geldige rybewys beskik. Die suksesvolle kandidaat sal oor die volgende beskik: • Uitstekende interpersoonlike verhoudings. • Mondelinge en skriftelike kommunikasie vermoëns in Afrikaans en nog een amptelike taal van die Weskaap. • Die vermoë om onder druk te kan funksioneer. • Die vermoë om in ‘n span saam te werk en netwerke te vestig. • Vorige ervaring van programontwikkeling en projekbestuur. • Rekenaargeletterdheid. • Deeglike kennis van Maatskaplike Werk Wetgewing en ervaring van statutêre werk. SALARIS: Binne die salarisskaal van CWSA. SLUITINGSDATUM: 19 Mei 2017 AANVANGSDATUM: 01 Junie 2017 Stuur asseblief u CV aan die Area Bestuurder: Mevrou Sa’diyah Abrahams Faks: 086 660 6760 Epos: wcam4@childwelfaresa.org.za Vir enige navrae kontak Me Sa’diyah Abrahams by 074 080 8506